W dn. 13.08.2018 w centrum Łodzi po raz kolejny odbył się w naszym mieście Publiczny Różaniec o odnowę moralną narodu polskiego, w szczególności o ochronę życia dzieci nienarodzonych. Mimo zbiórek podpisów, nadal obowiązuje w Polsce prawo pozwalające na aborcję ponad 1000 dzieci rocznie, a w szkołach pozwala się na wstęp organizacjom, promującym seksualizację dzieci.

W krajach zachodnich, np. w Wielkiej Brytanii, gdzie obowiązuje „nowoczesna” edukacja seksualna, jest więcej ciąż, chorób wenerycznych i aborcji wśród nastolatek niż w rzekomo zacofanej Polsce. Dlatego należy walczyć o naszą Ojczyznę, poprzez modlitwę, ale też poprzez konkretne, skuteczne inicjatywy. Dlatego zapraszamy wszystkich do włączenia się naszą działalność.

Aktualne informacje o działalności naszej komórki: https://www.facebook.com/stopaborcjilodz/

Jacek Pawlak – koordynator komórki łódzkiej Fundacji Pro – prawo do życia