Okres świąt jest czasem miłości i radości, gdy na drugiego człowieka patrzymy życzliwszym okiem. Niestety, w dalszym ciągu nie dotyczy to wszystkich. Wciąż są dzieci, które dyskryminuje się, odbierając im prawo do życia.

W środę 14 grudnia na olsztyńskim Starym Mieście w godzinach 16:30 – 18:00, odbyła się pikieta w obronie dzieci nienarodzonych. Jako wolontariusze olsztyńskiej komórki Fundacji Pro – Prawo do Życia, ustawiliśmy się w samym sercu starówki przy fontannie. Wystawiliśmy swe banery, by w przedświątecznej atmosferze budzić serca olsztyniaków na niemy krzyk mordowanych w wyniku aborcji nienarodzonych dzieci.

W trakcie akcji spotkaliśmy się z odbiorem pozytywnym, a także reakcjami sprzeciwu wobec naszej inicjatywy. Przechodzący młodzi ludzie zwalniali kroku, przystając na chwilę przy nas, kilka osób podeszło i gratulowało nam odwagi. Zdarzyły się również głosy krytyczne, szczególnie dla mnie bolesny, skierowany w naszą stronę przez młodą matkę idącą z mężem i synkiem.

Po zakończeniu akcji wolontariusze udali się na ciepłą herbatę i kawę do jednej z pobliskich kafejek, aby na świeżo podzielić się spostrzeżeniami i wnioskami na kolejne wydarzenia.

Łukasz Kotowski – koordynator lokalny Fundacji Pro-Prawo do Życia – komórka Olsztyn