Dnia 12 lutego 2018 roku w kościele św. Aleksandra w Warszawie została odprawiona msza święta w intencji Mary Wagner, która obchodzi dzisiaj urodziny, oraz dzieci zagrożonych aborcją.  

Po mszy świętej, pod ambasadą Kanady, odbyła się pikieta o wolność dla Mary i zmianę prawa w Kanadzie na takie, które gwarantuje prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci dla każdego. Mary Wagner spędziła wiele lat w więzieniu za protesty w klinikach aborcyjnych oraz przed nimi, gdzie modląc się i wręczając białe róże przekonywała kobiety, by zrezygnowały z zabicia swoich nienarodzonych dzieci. 12 grudnia 2017 roku Mary ponownie została aresztowana i obecnie odbywa karę więzienia.

W pikiecie, mimo mroźnej aury, wzięło udział bardzo wiele osób, z różnych zakątków Polski i z zagranicy, wyrażając sprzeciw wobec karania Mary oraz mordowania nienarodzonych dzieci. Wśród zgromadzonych byli przyjaciele więzionej, lekarze (m. in. prof. Bogdan Chazan). Podczas pikiety przemawiali przedstawiciele różnych środowisk. Został także odmówiony różaniec.

Jan Melon