W dniu 11 lutego br. o godz.15 w Legnicy na terenie wokół kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego (ul. Klonowa 2) otwarto wystawę w obronie życia dzieci nienarodzonych „Wybierz Życie”, sprowadzoną przez wolontariuszy fundacji PRO-Prawo do Życia, Urszulę i Mateusza Maciejewskich. Uzyskali oni dzięki pomocy proboszcza ks. Romana Raczaka zgodę ks. prof. biskupa ordynariusza legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego na pokazywanie tej wystawy na terenie parafii całej diecezji legnickiej.

W otwarciu wystawy uczestniczyło ok. 20 osób, rozpoczęto od koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele, następnie z udziałem Roberta Żeleźnego (3-go wolontariusza) przedstawiono sytuację obrony życia dzieci nienarodzonych i samą wystawę, której pokazanie ma zmieniać postawy społeczeństwa wobec problemu zabijania dzieci nienarodzonych (aborcji). Na temat otwarcia wystawy pojawiły się relacje w katolickim Radiu Plus Legnica i legnickim wydaniu „Gościa Niedzielnego„, za co dziękujemy.

Za zgodę na wystawienie wystawy (co najmniej do 25 lutego)  i ogromną pomoc przy jej organizacji wolontariusze składają głębokie podziękowania dla ks. Romana Raczaka.

Mateusz Maciejewski – legnicka komórka Fundacji Pro-prawo do życia