Poseł Kidawa-Błońska, nawołując do przyjmowania uchodźców, powiedziała, że powinniśmy przyjmować uchodźców „dlatego, że przestrzegamy dekalogu”. W Dekalogu o przyjmowaniu uchodźców nic nie ma. Jest natomiast przykazanie: Nie zabijaj.

Kiedy jednak w Sejmie był projekt zakazujący zabijania poczętych dzieci, p. Kidawa była przeciw. Skąd takie fałszywe odwołanie do Dekalogu? Możliwe, że przyczyną była ignorancja, ale bardziej prawdopodobna jest obłuda.

 

Mariusz Dzierżawski – Członek Zarządu Fundacji Pro – Prawo do życia