Amerykańska psycholog Valerie Tarico, powiązana z koncernem aborcyjnym Planned Parenthood, w artykule zatytułowanym: „Co Nienarodzony i Niemartwy mają wspólnego?” stwierdziła, że „w początkowych etapach ciąży ludzki embrion czy zarodek nie ma więcej cech człowieczeństwa niż zombie”, w związku z czym „właściwie nie obchodzi nas ilu zombie umiera”. Następnie wrzuciła do jednego worka istnienie duszy człowieka oraz magiczne cechy przypisywane postaciom w bajkach, co ma rzekomo również podważać wyjątkowość każdej osoby od poczęcia.

Cały artykuł przesiąknięty jest bełkotem pseudo-argumentów, które de facto mają zanegować znaczenie człowieczeństwa. Wydaje się, że jej celem jest wyzucie każdego z wszelkich wartości, bo taki człowiek z łatwością poddaje się wówczas namiętnościom, egoizmowi, a w konsekwencji barbarzyństwu.

Staje się więc idealnym obiektem, z którego koncerny aborcyjne mogą czerpać zyski.

Źródło: https://www.alternet.org/what-unborn-and-undead-have-common

Aleksandra Musiał – Fundacja Pro-Prawo do Życia