Według Statutu „Fundacji PRO – Prawo do Życia” nasze najważniejsze cele to:

1) wspomaganie działań mających na celu ochronę życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, zdrową i udaną prokreację, przeciwdziałanie zapaści demograficznej;
2) umacnianie pozycji rodziny jako fundamentu relacji społecznych;
3) wspieranie instytucji małżeństwa jako drogi do szczęścia;
4) budowanie świadomości społecznej sprzyjającej świadomemu rodzicielstwu;
5) wspieranie postaw rodzicielskich poprzez działania na polu wychowania, kultury, nauki;
6) budowa systemu edukacyjnego, którego celem jest wychowanie do wolności i służby innym ludziom.

Dzięki Wam, ludziom którym zależy na prawdziwych wartościach, możemy wspólnie działać i osiągać efekty.
Współpracujemy z wieloma osobami w całej Polsce, którzy m. in. koordynowali w swoich regionach akcję zbierania podpisów pod projektem ustawy broniącej nienarodzonych, organizowali wystawy i marsze dla życia.