Rektor WUM, odpowiedzialny za kształcenie przyszłych ginekologów. Jako Kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM odpowiedzialny za śmierć zabijanych tam przez aborcję chorych dzieci. Zapytany o ratowanie życia tych maleństw, którym udało się przeżyć „nieudaną” aborcję odpowiada: „W Szpitalu obowiązuje procedura odstąpienia od reanimacji w przypadku terminacji ciąży (…)”. Co więcej nie uznaje się tam nawet zgonu małego pacjenta, bo tylko „(…) informacja o ewentualnej obecności oznak życia odnotowywana jest w historii choroby pacjentki.”

Paradoksalnie filmik reklamowy, zgłaszający jego kandydaturę  na Rektora WUM kończy się słowami: „(…) poszanowanie człowieka. Wiem jak to zrobić!”