Artykuł 38 Konstytucji RP mówi, że „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”. Mimo to Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar widzi większą potrzebę w zapewnieniu dostępu do aborcji niż ochrony nienarodzonych dzieci. Z działań rzecznika może być również zadowolone lobby homoseksualne. RPO wspiera także deprawacyjne inicjatywy edukacyjne, np. „tęczowe piątki”.

„Mamy prawo decydować za szkołę i organizować tęczowe piątki” – My, czyli kto?

RPO podkreśla rolę „edukacji antydyskryminacyjnej i na rzecz równości.” – To nie są rzeczy przywiezione z Brukseli czy z jakiejś innej planety– mówił Adam Bodnar podczas konferencji na Uniwersytecie Wrocławskim. – One wypływają z naszego porządku konstytucyjnego. A edukacja równościowa jest częścią naszej historii. Nie ma bowiem demokratycznego państwa bez świadomych obywatelek i obywateli, którzy cenią różnorodność i równość płci. (…)Mamy prawo decydować za szkołę, co będzie w niej nauczane. Przykładem może być ostatni „tęczowy piątek” – dodał Rzecznik Praw Obywatelskich. Pytanie, o kim mówił Adam Bodnar, używając formy „my”?

Aborcjoniści też mogą się cieszyć ze słów rzecznika

W swoich ostatnich wystąpieniach RPO poruszał też kwestię aborcji. Niestety nie stanął po stronie zabitych, nienarodzonych dzieci.

– Obecnie w niektórych rejonach Polski pacjentki nie mają możliwości poddania się zabiegowi legalnej aborcji – stwierdził Adam Bodnar i dodał, że taki stan rodzi konieczność podjęcia odpowiednich działań.

– W Norwegii tabletka „dzień po” jest dostępna w aptekach, w Polsce trzeba najpierw pójść do lekarza. Nieuregulowany jest też dostęp do opieki ginekologicznej dziewcząt po 15 roku życia bez zgody rodziców (…) – wypowiedział się RPO podczas konferencji we Wrocławiu.

Tego typu pomysły są bardzo niebezpieczne i mogą prowadzić do tragedii. Najpierw mówi się o wizytach u ginekologa bez wiedzy rodziców, następnie legalizuje się również aborcję nastolatek bez ich wiedzy, jak to ma na przykład miejsce w Wielkiej Brytanii, o czym niedawno informowaliśmy. https://stopaborcji.pl/polacy-w-wielkiej-brytanii-uwazajcie-aborcjonisci-zeruja-tu-na-nastolatkach/

Jeżeli swoimi wypowiedziami Rzecznik Praw Obywatelskich broni czyichś praw, to z pewnością nie dzieci mordowanych codziennie w wyniku aborcji.

źródła:

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/adam-bodnar-kobiety-maja-gorzej-konieczne-jest-wyrownywanie-szans?fbclid=IwAR0ibFEFTXaz_FR2j0SYCqrS8V6DYQTt2GbS1UNukpa2rV8xy4lhKFZRL2I