13 maja odbył się kolejny Publiczny Różaniec o odnowę moralną narodu polskiego i w intencji dzieci nienarodzonych organizowany przez bydgoską komórkę Fundacji Pro Prawo do Życia.

Cieszył się on większą frekwencją niż dotychczas. Modliliśmy się także w intencji wynagradzającej Matce Bożej zbeszczeszczenie Jej wizerunku przez środowiska LGBT oraz prosiliśmy o opamiętanie włodarzy miasta, by nie dozwalały na odbywanie się tzw. marszów równości. Korzystając z okazji zebraliśmy podpisy pod ustawą, której celem jest zaostrzenie kar dla pedofilii oraz niedopuszczenie seksualizacji dzieci od najmłodszych lat w placówkach oświatowych. Serdeczne Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Zapraszamy już za miesiąc, 13 czerwca na godzinę 17.00 na Plac Wolności. Poniżej fotorelacja z Różańca. 


Dorota Szewczak