13.09.2016 r. odbyła się pikieta przed biurem Prawa i Sprawiedliwości we Wrocławiu. Przyszliśmy z banerami obrazującymi to, co się teraz dzieje, oraz to, co się dalej będzie dziać z niechcianymi dziećmi, gdy politycy koalicji rządzącej nie przyjmą projektu „Stop Aborcji”.

Pierwsze czytanie w sejmie ma się odbyć 22 września. Jeśli Inicjatywa Ustawodawcza zostanie odrzucona, wrócimy w to miejsce z plakatami zestawiającymi posłów z zabitymi w wyniku aborcji dziećmi. Ufamy jednak, że politycy zmienią barbarzyńskie polskie prawo. Wszak w programie wyborczym PiS jest zapis o ochronie życia od poczęcia. Czy wynik głosowania mógłby być odmienny?

Adam Brawata – koordynator regionalny w Fundacji Pro – Prawo do Życia