2015-02-14 zlotow pikietaW dniu 14 lutego 2015 wyszliśmy na ulicę Złotowa aby pokazać i mówić prawdę o współczesnym ludobójstwie jakim jest aborcja. Pierwsza złotowska pikieta antyaborcyjna jest owocem kursu proliferskiego, jaki odbył się niedawno w tym mieście z inicjatywy lokalnych obrońców życia. Tym samym złotowska komórka Fundacji Pro – Prawo do życia przeszła swój chrzest bojowy. Pogoda jak i ludzie dopisali. Przechodnie byli zdziwieni do tego stopnia, że odebrało im głos, ponieważ nie usłyszeliśmy żadnej krytyki, do której jesteśmy przyzwyczajeni.
Dziękujemy za baczną obserwację pikiety przez patrole Straży Miejskiej i policji. Już niedługo powrócimy z przekazem antyaborcyjnym o zwiększonej sile oddziaływania na ludzkie sumienia i na tzw. opinię publiczną.