W poniedziałek 23 listopada zorganizowaliśmy pikietę w obronie życia nienarodzonych. Odbyła się ona na Rynku w Lubaczowie.

Pikietowanie rozpoczęliśmy o 15:00. Zostały rozstawione 3 banery ukazujące prawdę o aborcji. Pikieta spotkała się z wysoką aprobatą społeczeństwa. Ludzie przechodzący obok nas byli zaintrygowani tą formą działalności. Na pikietę przybył sam burmistrz Lubaczowa, aby dowiedzieć się szczegółów na temat celów pikiety i działalności naszej organizacji. Pikieta zakończyła się o godz. 16:00.

Po pikiecie odbyło się spotkanie, na którym ustaliliśmy dalsze działania na rzecz obrony życia.

Artur Łakomy – koordynator lubaczowskiej komórki Fundacji Pro-prawo do życia