Marek Michalak już od dwóch kadencji jest Rzecznikiem Praw Dziecka. W związku z tym ma zapisany w ustawie obowiązek chronienia dzieci poczętych. Tymczasem podczas pierwszego czytania obywatelskiego projektu ochrony nienarodzonych w 2011 roku wyszedł z Sejmu, podczas debaty nad kolejnym projektem w 2013 roku mówił, że jest to sprawa „polityczna”. 

Przez 9 lat sprawowania przez niego urzędu zamordowano w Polsce blisko 8 tysięcy dzieci. Nigdy nie poparł żadnego projektu zmiany prawa na rzecz ochrony nienarodzonych, mimo iż zgłoszone były 4 projekty obywatelskie i kilka poselskich.

Dziś Michalak z dumą opowiada mediom o swoim projekcie „uwrażliwiania społeczeństwa na krzywdę dzieci”. Ma on zwiększyć kary za najcięższe przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu dziecka, jak również karać więzieniem tych, którzy nie donieśli o tym odpowiednim władzom, a widzieli, że takie rzeczy mają miejsce.

My niejednokrotnie donosiliśmy Michalakowi, że życie dzieci jest zagrożone. Spotkaliśmy się z nim w jego siedzibie, apelowaliśmy z naszymi plakatami, wysyłaliśmy petycję.

Dziś RPD własnymi słowami wystawia sobie świadectwo: „Widzisz, nie reagujesz, jesteś współodpowiedzialny.”

 

Aleksandra Musiał – Fundacja Pro-Prawo do Życia