Wiesław Prostko w rozgłośni RDN w Nowym Sączu: Jeden podpis może pomóc w zmianie polskiego prawa, które teraz dopuszcza zabijanie nienarodzonych jeszcze dzieci, które są chore lub podejrzane o chorobę. Fundacja „Pro – Prawo do Życia” wyszła z obywatelską inicjatywą ustawodawczą, w której każdy może wziąć udział.

odsłuchaj