Romuald Dębski – Herod 2017

Romuald Dębski – Herod 2017

Ordynator ginekologii Szpitala Bielańskiego w Warszawie, w którym w 2016 roku wykonano 115 aborcji (ponad 10% aborcji dokonywanych w całym kraju). U 52 dzieci przyczyną odebrania im życia był zespół Downa. U trzech innych – zespół Turnera. To właśnie aborter...
Kamil Dybizbański – Herod 2017

Kamil Dybizbański – Herod 2017

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. W jego szpitalu zabija się nienarodzone dzieci. W okresie styczeń 2016 – czerwiec 2017 dokonano tam aż 35 aborcji. Najczęstszymi ofiarami były dzieci podejrzane o zespół Downa. Wykonuje się tam również aborcje...