Brzeg włączył się w obronę nienarodzonych dzieci! W dniu 23 października odbyła się tam pierwsza pikieta antyaborcyjna. O swoich motywacjach, które zmobilizowały go do działania mówi koordynator Waldemar Jankowski:

„Każdy człowiek ma niezbywalne, naturalne prawo do życia, jest to prawo fundamentalne warunkujące wszystkie pozostałe prawa człowieka.
Dlatego stajemy w obronie tych najbardziej bezbronnych, dzieci poczętych a jeszcze nienarodzonych, gdyż ono wobec agresora, „lekarza”( który składał przysięgę ratowania zdrowia i życia ludzkiego) jest bezbronne.
Mamy nadzieję, że pokazując prawdę czym jest aborcja, że jest to zabójstwo człowieka, obudzimy sumienia ludzi, którzy ulegli wieloletniej propagandzie.”

Zaangażuj się i Ty. Dołącz do jednej z komórek!

Adam Brawata – koordynator wrocławskiej komórki Fundacji Pro-prawo do życia