Romuald Dębski – Herod 2017

Romuald Dębski – Herod 2017

Ordynator ginekologii Szpitala Bielańskiego w Warszawie, w którym w 2016 roku wykonano 115 aborcji (ponad 10% aborcji dokonywanych w całym kraju). U 52 dzieci przyczyną odebrania im życia był zespół Downa. U trzech innych – zespół Turnera. To właśnie aborter...